Wermlandsflytt börjar samarbeta med Alfa Quality Moving

Flyttföretaget Wermlandsflytt har inlett ett samarbete med Alfa Quality Moving. Budskapet är tydligt: ”Wermlandsflytt är givetvis stolta över att de valt just oss som deras partner. Detta är ett bevis på att vi håller den höga kvalitet som vi lovar” skriver Wermlandsflytt på sin webbplats.

Alfa Quality Moving (AQM) är marknadsledande i Norden när det gäller internationella flyttar. Företaget har också många års erfarenhet i branschen. År 1995 statades verksamheten med ambitionen att bli en framgångsrik serviceleverantör med särkskilt fokus på internationella flyttar inom Europa. I dagsläget strävar de efter att bli den ledande internationella flyttfirman i Europa när det gäller både kundnöjdhet och miljömedvetenhet.

År 2012 fick Alfa Quality Moving ta emot pris för bästa miljöarbete. Priset delades ut av Sveriges Åkeriföretag på årets upplaga av Stora Åkeridagen. En del ur juryns motivering var: ”Alfa Quality Moving är ett åkeri som konsekvent och genomgripande har utvecklat sin verksamhet på ett sådant sätt att ett tydligt miljöarbete blir synligt i den dagliga verksamheten. Tillsammans med sina kunder skapar de förutsättningar för rörlighet med minsta möjliga miljöpåverkan.” Läs hela motiveringen här: http://www.akeri.se/aktiviteter/stora-akeridagen/stora-akeridagen-2012

Wermlandsflytt har i dagsläget två egna bilar som kontinuerligt hjälper till med flyttar ute i Europa. Samarbetet med Alfa Quality Moving kommer att omfatta både ombud och transportörer och därmed innebära utökade möjligheter att erbjuda kunderna välfungerande flyttar över landsgränser. Samarbetet innebär också ett delat engagemang för miljön, vilket både kunder och leverantörer tjänar på. Alfa Quality Moving har tilldelats miljöcertifiering enligt ISO 14001. Ett av målen företaget har är att kunna erbjuda sina kunder internationella flyttar som påverkar miljön så lite som möjligt. Alfa Quality Movings miljöledningssystem blir årligen granskat av Intertek enligt ISO 14001. Läs mer om hur certifieringen går till här: http://www.intertek.se/systemcertifiering/iso14001/