Elmia Nordic Road – Ny transportmässa drar igång i oktober

Nu i höst blir första gången som mässan Elmia Nordic Road anordnas. Den arrangeras i Elmias mässlokaler i Jönköping, och kommer gå parallellt med Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport. Sammantaget betyder detta att hela transportbranschen kommer samlas under samma tak under tre dagar i oktober.

Elmia Nordic Road är tänkt att vara en mötesplats för yrkesverksamma inom väg och infrastruktur. Företag inom branschen kommer att samlas och presentera sina nya smarta högteknologiska lösningar för infrastrukturbygge och samhällsplanering.

– Vi står inför det faktum att transportsystemen i allt större utsträckning betraktas som en enhet, oavsett transportslag. Transportslagen och infrastrukturinvesteringarna hänger ihop, oavsett om det handlar om järnväg, väg, båt eller flyg, säger Jörgen Nyström, affärsområdeschef för Elmia Nordic Road.

Flera seminarier och konferenser kommer också att anordnas under dagarna. Det mesta kommer handla om framtiden inom infrastruktur. I ett pressmeddelande skriver Elmia att Sverige beräknas investera 522 miljarder i infrastukturen under de närmaste tio åren, och cirka 155 miljarder av dessa pengar kommer gå till drift och underhåll av vägar. De mest aktuella frågorna inom vägarbete och underhåll kommer ha ett stort fokus på mässan.

– Trafiksäkerhet, vägen som arbetsmiljö, framtida transporter, vägutformning och internationella erfarenheter är några av de ämnen som kommer att diskuteras på höstens konferens, säger Jörgen Nyström.

Mässan håller på mellan 6-8 oktober i Jönköping. I samband med de tre parallella mässorna kommer också Elmia Future Transport Awards att delas ut för 2015. Läs mer om Elmia Nordic Road på webbplatsen elmia.se/nordicroad/